BUHARLI GEMİBuharlı gemi, hareket enerjisini su buharı gücünden alan deniz taşıtı. Özellikle askerî amaçlarla kullanılan daha küçük buharlı gemilere ise istimbot denir.Türkçeye Fransızca vapeur (buhar) sözcüğünden geçen "vapur" kavramı ise günümüzde Fransızca sözcüğün yalancı eşdeğeri hâline gelmiştir; zira modern Türkçede vapur sözcüğü akaryakıt ile çalışan ve kısa mesafe seferi yapan tüm yolcu ve araba gemilerini tanımlamakta kullanılır. İstimbot ise İngilizce steamboat (buharlı gemi) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.


Buharlı deniz taşıtları, 18. yüzyılda Avrupa ve Amerika'daki çeşitli başarılı denemelerden sonra, özellikle 19. yüzyılda yaygın olarak kullanıldı. 19. yüzyılın sonlarında akaryakıt ile çalışan dört zamanlı motorun icat edilmesi ile birlikte buharlı gemilerin kullanımı gitgide azaldı.