GEMİ TÜRLERİ

Gemi Türleri


Çeşitli gemi tipleri bulunmaktadır. Tanker, konteyner, cevher, LASH, kurtarma, buzkıran, yat, fabrika, frigorifik, savaş ve tekne başlıca gemi çeşitlerindendir.

Kullanım Amaçlarına Göre


Ticari Gemiler
Balıkçı Gemileri
Avlama gemileri
Ürün işleme gemileri
Yolcu ve Taşıt Taşıyan Gemiler
Kruvaziyer gemiler, yüksek hizmet standartları sunan turistik yolcu gemileridir.
Feribotlar, kısa mesafeli yolcu ve araç taşıyabilen gemilerdir.
Ro-Ro, tekerlekli taşıt taşıyan gemilerdir. Uzak mesafe kara yolu taşımacılığını kısaltma adına üretilmiş bir çözüm yöntemidir.
Yük Gemileri
Kuru Yük Gemileri
Dökme yük gemisi, maden cevheri, hurda metal, hububat gibi dökme hâlde bulunan yükleri taşıyabilen gemilerdir.
Konteyner gemileri, özel olarak imal edilen çeşitli ebatlarda bulunan konteyner adı verilen kasaları taşıyan gemilerdir. Hızlı ve sık sefer yapan gemilerdir.
Genel kargo gemileri, paketli hâlde ve düzenli istif edilebilen yükleri taşıyabilen gemilerdir.
Soğuk havalı gemiler, yükleri bozulabilecek ürünlerden olan ve bunları soğutucularıyla koruyabilen gemilerdir.
Tankerler, sıvı veya gaz hâlde yük taşıyan gemilerdir. Taşıdıkları yükün türüne göre özel olarak tasarlanıp donatılırlar.
Petrol tankerleri, ham petrol taşıyan gemilerdir. Genellikle petrol kuyusu, açık deniz platformu ya da terminallerden yükleme yapıp, rafinerilere tahliye yaparlar.
Ürün tankerleri, petrol ürünleri taşıyan, rafinerilerden yükleme yapan gemilerdir.
Kimyasal tankerler, sıvı hâlde kimyasal ürünler taşıyan gemilerdir.
Gaz tankerleri sıvılaştırılmış ya da sıkıştırılmış hâlde gaz taşıyan, özel yükleme-tahliye ve güvenlik sistemleri ile donatılmış, yüksek yatırım maliyeti ve özel işletme şartlarına sahip gemilerdir.
LPG Tankerleri: Sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan gemilerdir.
LNG Tankerleri: Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemilerdir.

Askerî Gemiler


Muharebe gemileri
Savunma ve saldırı görevi yapan, ateş gücü olan askeri gemilerdir.
Kruvazör
Fırkateyn
Korvet
Zırhlı
Muhrip veya Destroyer
Uçak gemisi
Helikopter gemisi
Denizaltı
Mayın Dökme Gemisi
Mayın Tarama Gemisi
Hücumbot
Torpidobot
Avcıbot
Destek gemileri
Muharebe gemilerine malzeme, personel, vs...destek olan ateş gücü bulunmayan askeri gemilerdir.
Lojistik destek gemisi
Çıkartma gemisi

Özel Amaçlı Gemiler


Hizmet Gemileri
Römorkör
Yangın söndürme gemileri
Kurtarma gemileri
Buzkıran gemiler
Hastane gemileri
Bilimsel Araştırma Gemileri
Gezinti ve Yarışma Gemileri

Sevk Sistemlerine Göre

             Rüzgâr gücü kullanan gemiler, yelken yardımı ile ilerleyen gemilerdir. Günümüzde bu tür gemiler ticari taşımacılıktan öte gezinti amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Buhar gücü kullanan gemiler, pistonlu buhar makinesi ya da buhar türbinleri ile üretilen gücü kullanırlar. Geçmişte kullanılan pistonlu makineler günümüzde pek kullanılmamaktadır. Buhar türbinleri ise yüksek güç ihtiyacı olan büyük tonajlı gemilerde tercih edilmektedir. Gemi adlarının önünde SS (steam ship) takısı ile ayırt edilebilirler.
             Motor gücü kullanan gemiler, içten yanmalı bir Diesel ya da benzin motoru gibi makine ile sevk edilen gemilerdir. Yakıt olarak genellikle fuel oil, diesel oil ve benzin kullanılır. Gemi adlarının önünde MV (Motor Vessel), MT (Motor Tanker), MY (Motor Yacht) takısı ile ayırt edilebilirler.
Gaz türbini kullanan gemiler,
              Nükleer güç kullanan gemiler, nükleer reaktör tarafından üretilen ısıyı kullanarak buhar türbini çalıştıran gemilerdir. Yüksek maliyet ve güvenlik gereksinimleri sebebi ile askerî gemilerde, denizaltılarda kullanılmaktadır.
              Elektrik gücü kullanan gemiler, bu gemiler bir türbin ya da motor tarafından tahrik edilen bir alternatörün ürettiği elektrikle beslenen elektrik motoru ile ilerleyen gemilerdir.